Tucan
Tucan NN jest odmianą wczesną skrobiową, o podwyższonej zawartości skrobi, bardzo przydatną dla przetwórstwa spożywczego, szczególnie do produkcji chipsów, skrobi i suszów. Dzięki korzystnemu powiązaniu cech wczesności z wysoką zawartości skrobi (17 - 18 %), odmiana ta jest szczególnie predysponowana jest jako surowiec dla wczesnej kampanii przetwórczej.

Okres wegetacji:
odmiana wczesna, wczesne zawiązywanie bulw(poniżej 110 dni od terminu posadzenia)

Krzak:
średnio-wysoki do wysokiego,14 - 16 bulw pod krzakiem

Charakterystyka bulw:
okrągło-owalne, średnio - duże do dużych foremne z płytkimi oczkami, skórka jasna, miąższ jasno żółty do żółtego

Właściwości uprawowe
:
odporna raka (D1), mątwika ziemniaczanego (Ro 1)mało wrażliwa na rizoktoniozę, parcha, czarną nóżkę, mała do średniej na zarazę ziemniaczaną, średnio odporna na wirusa Y i odporna na wirus liściozwoju, wysoka odporność na mechaniczne uszkodzenia bulw. Równomiernie wschodzi, posiada bardzo szybki wzrost i silny rozwój łętów

Wybór stanowiska:

Stanowisko winno umożliwiać wczesne sadzenie, dlatego nie należy wybierać pól mokrych i zimnych. Odmiana Tucan jest mało wrażliwa na różne typy gleby.

Nawożenie:

Na bazie wyników glebowych - zalecenia odnośnie nawożenia azotem (N) ziemniaków odmian skrobiowych i dla przetwórstwa, zależne od klasy ziemi i zasobności w wodę wynoszą dla czarnoziemów i podobnych gleb- 130 kg/ha, gliniasto-piaszczystych i piaszczystych - 140 kg/ha, dla gleb nawadnianych - 145 - 155 kg/ha.
Przy produkcji sadzeniaków zaleca się nawożenie azotem w zależności od zasobności gleby w ilości 70 - 80 kg/ha.
Przy nawożeniu potasem (K) należy zwrócić uwagę na zasobność w glebie tego składnika. Przy poziomie 8 - 12 mg/100g gleby dodatkowe nawożenie nie jest wskazane. Jeżeli wartość ta leży poniżej 8 mg/100g gleby możliwie do stycznia dodatkowo nawieźć pole. Nawożenie potasem w zasadzie winno być dawane pod przedplon. Przy wczesnej odmianie i szczególnie przy wczesnym sadzeniu, należy zwrócić uwagę na wystarczającą zasobność gleby w łatwo przyswajalny fosfor (Ca(H2PO4)2), rozpuszczalny w wodzie co najmniej w 93 %. Podczas zimnej i mokrej pogody wiosennej jest wskazane przy średnim stopniu zasobności,nawożenie w ilości 70 - 92 kg/ha. Na bardzo zimnych glebach pewne korzyści może przynieść także dodatkowe nawożenie bezpośrednio w redliny. Przy produkcji ziemniaków dla celów przemysłowych ( na skrobię ) należy podwyższyć dodatkowo nawożenie P + K w zależności od zasobności gleby o 40 kg/ha czystego składnika P2O5 i Ca(H2PO4)2

Sadzeniaki:

Bezwzględnie podkiełkować lub pobudzić, co przyśpieszy dodatkowo uzyskanie wczesnego i wysokiego plonu.
W przypadku wystąpienia długich kiełków - etiolowanych , należy je oberwać. Uzyskamy wtedy mocne, krótkie kiełki świetlne, szczególnie przy odpowiedniej ilości światła. Zaprawianie bulw przeciwko rizoktoniozie daje w większości lat wyraźne pozytywne efekty w rozwoju i zdrowotności plantacji.
Zalecane jest zaprawianie na mokro podczas sadzenia. Sadzeniaki winny być rozfrakcjonowane.

Sadzenie:

Najwcześniej jak jest to możliwe. Celem uzyskania dla produkcji chipsów, bulw w większości średnio dużych należy sadzić ziemniaki w mniejszych odstępach. Przy szerokości redlin 75 cm odstęp w rzędach winien wynosić maksymalnie 29 - 30 cm, co odpowiada ok. 45 000 sadzeniaków na 1 ha. Ponieważ odmiana Tucan należy do odmian grubokłębowych, zawężenie rozstawy w rzędach zwiększa plon i jego wyrównanie.
Przy produkcji sadzeniaków odstęp w rzędach winien wynosić maksymalnie 20 - 23 cm.

Pielęgnacja i ochrona roślin:
W związku z szybkimi wschodami i szybkim rozwojem roślin, tak chemiczne niszczenie chwastów, jak i zabiegi pielęgnacyjne muszą być prowadzone bardzo szybko po posadzeniu. Ostatnie redlenie jest konieczne przed zwarciem międzyrzędzi. Duże znaczenie ma uformowanie właściwych redlin - szerokich i nie za płaskich. Wskazane jest dla uzyskania pewnego, jakościowo dobrego plonu, stosowanie zapobiegawczo i powtarzanie oprysków przeciwko zarazie ziemniaczanej. Celem pełnego wykorzystania okresu wegetacji (o ile z przyczyn fitopatologicznych nie jest konieczne) łęty należy niszczyć krótko przed zbiorem.
Ponieważ odmiana ma relatywnie wysoką zawartość suchej masy, jest szczególnie ważne zwrócenie uwagi na dojrzałość skórki, co zmniejsza ilość uszkodzeń przy zbiorze i zarazem ogranicza infekcje suchymi zgniliznami podczas przechowywania. Przy zbiorze z pól o większej ilości kamieni, surowiec, który chcemy dłużej przechowywać zalecamy zaprawiać przeciwko suchej zgniliźnie.

Przechowywanie:
Odmiana przechowuje się dobrze.
Nie pobudza się wcześnie do kiełkowania.
Odmianę Tucan można dla celów konsumpcyjnych przechowywać powyżej 6 miesięcy i nie traci ona swoich walorów smakowych jak i cech jakościowych.
Dla przetwórstwa spożywczego (chipsy, granulaty, kostka garmażeryjna) najlepiej nadaje się do konca miesiąca stycznia.


[<<< wstecz]
WYSIWYG Web Builder