Talent
Talent jest odmianą średnio wczesną, po ugotowaniu jest mączysta, w typie B - C, Nadaje się do obierania jak również do przetwórstwa na frytki, kluski, płatki i susz. Talent mimo wysokiej zawartości skrobi (17 %) ma bardzo małą skłonności do czarnej plamistości. Jest bardzo odporny na ciemnienie po obraniu i gotowaniu, charakteryzuje się wysoką jakością i dobrym smakiem, wszechstronnie użytkowy.

Kształt bulwy owalny długi, plon średni, o płytkich oczkach, skórka gładka do lekko posiatkowanej, kolor miąższu żółty, sort wyrównany, bardzo mała skłonność do czarnej plamistości.

Odporność na:
Nicienie: R01,4                                                                        Mokra zgnilizna: średnia do wysokiego
Raka: patotyp D1, D2, D6                                                         Czarna nóżka:   bardzo wysoka
Wirus Y: bardzo wysoka                                                           Rhizoctonia: średnia
Liściozwój: średnia                                                                   Gnicie bulw: wysoka
Parch: bardzo wysoka

Cechy wegetacyjne
powolne ale równomierne wschody, łodygi wysokie, półproste do prostych, kwiat biały, kwitnienie średnie.

Wybór areału i deszczowanie

Odmianę Talent uprawiać można na wszystkich ziemiach nadających się pod uprawę ziemniaka. Ograniczona ilość zawiązywanych bulw wpływa na wysoki plon handlowy. Na lepszych ziemiach z deszczowaniem można wyprodukować dobrze przechowujący się surowiec na frytki o wyrównanie dużych bulwach, stabilnej barwie. Przeprowadzone po przechowaniu, w stosownym czasie podgrzanie lub podkiełkowanie sadzeniaków stymulująco wpływa na przebieg wzrostu.

Sadzenie i uprawa

Wysokie plonowanie jak również wysoka stabilność barwy i przechowywania pozwalają na stosowanie większych dawek azotu, jeśli jest on równomiernie rozłożony na rośliny. Powinno się unikać późnego mineralizowania azotem wynikającego z nawożenia zbyt dużą ilością nawozu organicznego  (np. gnojowicą) i nie odpowiednim czasie (za późno). Nawozem mineralnym należy nawozić do momentu sadzenia lub obsypywania. Na podstawie przeprowadzonych badań gleby, należy przeprowadzić kalkulację pod kątem pobierania składników pokarmowych z gleby w celu uzyskania wysokich zbiorów, a na frytki z dodatkiem 20 kg N/ha.
Zaleca nawożenie dla tej odmiany, przyjęte jako wartości przeciętne przy stopniu zaopatrzenia C następujące ilości:
N (łącznie z Nmin)  170 - 200 kg
P2O5...  80 - 100 kg
K2O...210 - 260 kg
MgO2...  60 -  80 kg

Ochrona roślin
, według naszych obserwacji nie występuje szczególna wrażliwość. Do dobrej fachowej praktyki należy solidne zwalczanie zarazy ziemniaczanej.

Zbiór, oczyszczanie i składowanie

Plon charakteryzuje się równomiernym sortowaniem średnio-dużych bulw nadających się w przeważającej części do celów handlowych. Chociaż Talent jako odmiana mączysta jest wysoce odporna na czarną plamistość, zaleca się unikać uszkodzeń bulw i oszczędnie przewietrzać magazyn, aby móc ciągle oferować ziemniaki dobrej jakości.
[<<< wstecz]
WYSIWYG Web Builder