Solist NN

1. Przeznaczenie

Solist NN jest wysoko plenną, odmianą jadalną o pięknym kształcie, ekstremalnie wczesną, której okres wegetacyjny jest o 8 do 10 dni krótszy w porównaniu do standardowych odmian wczesnych.
Solist bardzo dobrze się myje i nadaje się do pakowania.

2. Wartość spożywcza
Typ lekko zwięzły (typ kulinarny B), nieznacznie przebarwia się po gotowaniu, o dobrym smaku

3. Właściwości bulw
Kształt bulw: okrągło-owalny                                                     Plenność: bardzo wysoka
Głębokość oczek:oczka płytkie                                                 Wielkość bulw: średnia do dużej
Skórka: gładka do lekko siatkowanej                                         Sort: wyrównany
Kolor miąższu: jasnożółty                                                         Niewielka skłonność do czarnej plamistości

4. Odporność na:
Rak ziemniaka:                Brak                                                 Mątwika ziemniaczanego: Ro1 , Ro4
Parch:                             wysoka                                            Gnicie bulw:                     bardzo wysoka
Wirus Y:                         średnia                                              Zgorzel podstawy łodygi:   bardzo wysoka
Liściozwój:                      wysoka                                             Rizoktonię:                       bardzo wysoka
Zarazę ziemniaka:            średnia                                             Rdzawą plamistość:           bardzo wysoka


5. Cechy wegetacyjne
W początkowym okresie szybkie tempo rozwoju, typ o wyważonym stosunku masy liści do łodygi, krzaki średnio wysokie, szerokie, kwiaty białe i bardzo nieliczne.

6. Zdolność przechowalnicza
Bardzo dobra zdolność przechowalnicza, bardzo długi okres spoczynku bulw.
Agrotechnika
1. Nawożenie

Solist potrzebuje mniej nawozu N niż zazwyczaj stosuje się w przypadku grupy odmian dojrzewających bardzo wcześnie. Zbyt intensywne nawożenie azotem obniża zawartość skrobi i opóźnia początek wykopywania. Aby zapewnić wczesną zdolność do wykopywania i doskonałą jakość spożywczą łączna zadana wartość azotu nie powinna przekroczyć 140 kg/ha z uwzględnieniem Nmin, nawożenia organicznego, + korekty uzależnione od uwarunkowań lokalnych.
Także nadmierne nawożenie potasem, szczególnie w formie chlorków, obniża zawartość skrobi. W przypadku średniego poziomu zaopatrzenia C zaleca się K2O w ilości ok. 150-200 kg/h w formie siarczanów, dla P2O5 80-100 kg/ha i MgO 50-70 kg/ha.

2. Ochrona roślin
Solist wykazuje pewną wrażliwość na Sencor objawiającą się zmianami powierzchni liści i niekorzystnym oddziaływaniem na wzrost, zwłaszcza w przypadku podwyższonego dawkowania i opóźnionego stosowania (podczas wschodzenia i po nim). Uwzględniając niezwykle wczesną porę dojrzewania koniecznie należy stosować prewencyjne i regularne zwalczanie zarazy ziemniaka (ilość wody ok. 400 l/ha) do czasu bezpośrednio poprzedzającego zbiory bądź usuwanie łętów.

3. Zbiór i przygotowanie wstępne
Produkcja towaru wysokiej jakości wymaga zapewnienia ochrony podczas zbiorów i przygotowania wstępnego, aby zapobiec uszkodzeniu bulw. Podczas zbiorów należy uważać, by na przenośnikach prętowych znajdowała się wystarczająca warstwa ziemi i zapewnić delikatny załadunek na pojazdy transportujące. Należy zminimalizować wysokość spadku podczas załadunku przyczep, podawania do urządzeń sortujących i napełniania palet (rękaw spowalniający spadek, podkłady amortyzujące).
[<<< wstecz]
WYSIWYG Web Builder