Pirol
Zalecenia uprawowe

Pirol NN
jest średnio wczesną odmianą jadalną, o podwyższonej zawartości skrobi, bardzo przydatną dla przetwórstwa spożywczego, szczególnie do produkcji chipsów i suszy spożywczych. Mała zawartość cukrów redukujących pozostaje stabilna także podczas długiego przechowywania. Dzięki korzystnemu powiązaniu cech wczesności z wysoką zawartości skrobi (17 - 19 %) oraz wieloma dobrymi zewnętrznymi i wewnętrznymi cechami, odmiana ta jest szczególnie predysponowana jako surowiec do produkcji chipsów i suszy spożywczych także dla wczesnej kampanii przetwórczej.

Okres wegetacji:odmiana średnio-wczesna

Charakterystyka bulw:okrągło - owalne o wyrównanej średniej wielkości, oczka płytkie, skórka bulw gładka do lekko siatkowanej, miąższ jasno żółty do żółtego o małej skłonności do przebarwień po ugotowaniu

Wartość smakowa:
typ mączysty (B/C), smak bardzo dobry 

Plon:
średni, o dużym udziale plonu handlowego
Zawartość skrobi: 17 - 19 %
Krzak:
wysoki, szybkie wschody, szybki i silny rozwój,

Barwa kwiatów:
niebiesko - fioletowe

Odporność na:
mątwika ziemniaczanego (Ro 1, Ro 4), raka (D1),średnia odporność na wirus liściozwoju Y,bardzo mała wrażliwość na zarazę ziemniaczaną bulw, rizoktoniozę oraz czarną nóżkę,średnia wrażliwość na zarazę ziemniaczaną liści,średnia do wysokiej odporność na parcha,bardzo mała wrażliwość na rdzawą plamistość miąższu

Wybór stanowiska:


Pirol NN nie ma żadnych szczególnych wymagań glebowych. Dla uzyskania dobrego plonu w pełni wykorzystującego jego potencjał plonowania powinno się go sadzić na glebach o dobrym zaopatrzeniu w wodę, ewentualnie w miarę potrzeby i możliwości stosować deszczowanie.

Nawożenie:

Dla określenia zapotrzebowania na składniki nawozowe opierać się na wynikach zasobności danego składnika w glebie. Przy oczekiwanym plonie od 400 q / ha i przy średniej zawartości składników w glebie stosować następujące ilości nawozów:
P2O5        80 - 100 kg / ha
K2O         160 - 200 kg / ha w formie siarczanowej
MgO         50 -70 kg / ha
N              150 - 170 kg / ha
Przy produkcji sadzeniaków w zależności od zasobności gleby zaleca się 80 - 90 kg/ha azotu (N).Forma siarczanowa potasu zalecana jest w celu uzyskania wyższej zawartości skrobi.

Sadzeniaki:

Wskazane jest zaprawianie bulw przeciwko rizoktoniozie oraz pobudzenie ich do kiełkowania

Sadzenie:


Sadzimy w nie za wilgotną i wystarczająco ogrzaną glebę. Ziemniaki jadalne i na produkcję suszy spożywczych sadzimy w odstępie 30 - 32 cm przy szerokości redlin 75 cm. Dla ziemniaków chipsowych zaleca się stosować odstęp 28 cm.
Przy produkcji sadzeniaków zaleca się maksymalny odstęp 20 - 23 cm

Pielęgnacja i ochrona roślin:


W związku z szybkimi wschodami i szybkim rozwojem roślin, tak chemiczne niszczenie chwastów, jak i zabiegi pielęgnacyjne muszą być prowadzone bardzo szybko po posadzeniu. Ostatnie redlenie jest konieczne przed zwarciem międzyrzędzi. Duże znaczenie ma uformowanie właściwych redlin - szerokich i nie za płaskich. Wskazane jest dla uzyskania pewnego, jakościowo dobrego plonu, stosowanie zapobiegawczo i powtarzanie oprysków przeciwko zarazie ziemniaczanej. Celem pełnego wykorzystania okresu wegetacji (o ile z przyczyn fitopatologicznych nie jest konieczne) łęty należy niszczyć krótko przed zbiorem.
Ponieważ odmiana ma relatywnie wysoką zawartość suchej masy, jest szczególnie ważne zwrócenie uwagi na dojrzałość skórki, co zmniejsza ilość uszkodzeń przy zbiorze i zarazem ogranicza infekcje suchymi zgniliznami podczas przechowywania. Przy zbiorze z pól o większej ilości kamieni, surowiec, który chcemy dłużej przechowywać zalecamy zaprawiać przeciwko suchej zgniliźnie.
Pirol NN jest trochę wrażliwy na stosowane herbicydy (szczególnie Sencor). Ważne jest dokładne przestrzeganie wszystkich zaleceń, szczególnie podanych wysokości dawek i zalecanych terminów.
Wskazane jest regularne i terminowe niszczenia chwastów.

Zbiór i przechowywanie:


Całkowita dojrzałość oraz delikatnie przeprowadzony zbiór w pełni skorkowaciałych bulw, przy możliwie wysokiej temperaturze gleby sprzyjają w wysokim stopniu uzyskaniu produktów o bardzo niskiej zawartości cukrów redukujących. Możliwe jest przeprowadzenie wcześniejszego zbioru na natychmiastowy przerób po uprzednim wykonaniu testów wypiekowych.
Pirol NN przechowuje się bardzo dobrze i nie pobudza się przedwcześnie do kiełkowania


[<<< wstecz]
WYSIWYG Web Builder