Agila NN

Wczesna odmiana sałatkowa

1.Przeznaczenie
Agila to odmiana jadalna, zwięzła w gotowaniu, typ A/B przeznaczona na wczesny zbiór.  Dzięki swoim doskonałym właściwościom, Agila jest wysokiej jakości odmianą jadalną o wszechstronnym  zastosowaniu.

2.Wartość kulinarna
Odmiana zwięzła podczas gotowania (typ A/B), z bardzo małą skłonnością do przebarwiania, smaczna, o zawartości skrobi ok. 12 %.

3.Właściwości bulwy:
Kształt: owalne do podłużnych                                                  Oczka:płytkie
Wielkość: duże                                                                        Skórka:gładka

Ilość: średnio wysoka                                                               Miąższ: jasnożółty
Plon: bardzo wysoki                                                                 Sort:wyrównany

Bardzo mała skłonność do czarnej plamistości!

4.Odporność:

Nicienie:Ro1,4                                                                         Raka: brak
Mokra zgnilizna:średnia                                                            Rhizoktonia:bardzo wysoka

Czarna nóżka:bardzo wysoka                                                   Zaraza:średnia
Rdzawa plamistość:bardzo wysoka                                           Virus-Y:bardzo wysoka
Parch:średnio wysoka                                                              Liściozwój:średnia

5.Cechy wegetacyjne

W początkowym okresie szybkie tempo rozwoju, typ o wyważonym stosunku masy liści do łodygi, pokrój na wpół wyprostowany, wysokość średnia, kwiaty białe, nieliczne.

6.Przechowywanie

Bardzo dobrze się przechowuje, średni czas spoczynku kiełka.
Birte NN
Wczesna odmiana sałatkowa
1. Przeznaczenie

Birte to odmiana jadalna, lekko zwięzła podczas gotowania, typ B, przeznaczona na wczesny zbiór. Jako wysokiej jakości odmiana jadalna znajduje wszechstronne zastosowanie w przetwórstwie uszlachetniającym i doskonale nadaje się do mycia i obierania.
2. Wartość spożywcza

Odmiana lekko zwięzła podczas gotowania (typ B), z niezwykle niską do żadnej skłonnością do przebarwiania się po obraniu i bardzo małą skłonnością do przebarwiania po gotowaniu, bardzo smaczna, o zawartości skrobi ok. 12 %.

3. Właściwości bulw:

Kształt: okrągły                                                                       Głębokość oczek:płytkie
Wielkość: średnia                                                                    Skórka:gładka

Ilość: średnio wysoka                                                               Miąższ: żółty
Plon: średnio wysoki                                                                Sort:wyrównany

4. Odporność:

Nicienie:Ro1,4                                                                         Mokra zgnilizna:b. wysoka
Czarna nóżka:b. wysoka                                                          Zaraza:średnia

Rdzawa plamistość: b. wysoka                                                 Virus-Y:b. wysoka
Parchśrednio wysoka                                                               Liściozwój: średnio wysoka
Rhizoctonia:b. wysoka

5. Cechy wegetacyjne

W początkowym okresie szybkie tempo rozwoju, pokrój na wpół wyprostowany, średniej wysokości, kwiaty białe i bardzo nieliczne.

6. Przechowywanie

Bardzo dobra zdolność przechowalnicza, średni stan spoczynku.
Borwina NN
Zastosowanie
Borwina jest odmianą jadalną, o wysokim plon bulw i gładkiej skórce, z grupy o bardzo wczesnej dojrzałości. Jest jedną z  najwcześniejszych odmian i ma najładniejsze bulwy z całej gamy, które charakteryzują się wzrok jakością i odpornością. Ze względu na ich bardzo wczesną dojrzałość technologiczną, mogą być wcześnie dostarczane ziemniaki jadalne o wysokiej jakości.


Wartość kulinarna

Przede wszystkim przeznaczona do gotowania (typu B), bardzo niska skłonność ugotowanych bulw do przebarwienia, dobry smak, zawartość skrobi ok. 12%

Charakterystyka bulw
Kształt:owalne                                                                         Głębokość oczek:płytkie
Plon: wysoki                                                                            Ilość:średnia
Wielkość: średnie do dużych                                                    Miąższ:żółty
Skórka:gładka                                                                         Sort:wyrównany

Niska skłonność do czarnej plamistości, niska do umiarkowanej skłonność do ciemnienia bulw.

Odporność na:

Nicienie: RO1 RO4                                                                   Raka:brak
Y-Virus:wysoka                                                                       Mokra zgnilizna: wysoka
Liściozwój:b. wysoka                                                               Czarna nóżka:wysoka
Zaraza:średnia                                                                         Rhizoctonia:wysoka
Parch:wysoka                                                                         Rdzawa plamistość:wysoka

Charakterystyka odmiany

Równy i szybki wzrost, bardzo szybki przyrost łodyg i liści, krzak wysoki, łodyga mocno ulistniona, kwiat jasnoczerwony, ilość kwiatowa średnia.

Przechowywanie

Bardzo dobrze się przechowuje, średnio długi spoczynek kiełka.

Zalecenia uprawowe do celów konsumpcyjnych


1. Wybór pola i nawadnianie:

Borwina nie ma szczególnych wymagań glebowych. Dla osiągnięcia wysokiego plonu, ziemia powinna być dobrej kulturze i mieć wystarczającą zasobność w wodę. Nawadnianie powinno następować w okresach suchych. Borwina ma stosunkowo wysoką odporność na parcha. Dobrze nadaje się do uprawy pod włókniną.

Sadzenie

Sadzeniaka można kiełkować co przyspiesza wschody i zabezpiecza bulwę przed porażeniem Rhizoctonią. Sadzić najlepiej w lekką, niezbyt wilgotną i ogrzaną ziemię. Borwina ma bulwy średniej wielkości, tak że odstęp między roślinami powinien być od 30 cm w 75 cm redlinach co daje ok. 44.000 roślin/ha, na normalnej głębokości sadzenia.

Nawożenie

Przy ustalaniu dawek nawozów, wyniki analizy gleby powinny służyć jako podstawa i będą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
Przy oczekiwaniu wysokiego plonu i średnim stopniu zaopatrzenia gleby (C) są zalecane następujące ilości:
P2O5 80 - 100 kg/ha
K2O (siarczan) 180 - 220 kg/ha
MgO 50 - 70 kg/ha
N 150 - 170 kg/ha

Ochrona

Nie wykazuje żadnej szczególnej wrażliwości na dostępne w handlu herbicydy, używane zgodnie z przeznaczeniem. Wymagane jest stosowanie zapobiegawczo i regularnie zabiegów przeciwko Zarazie.

Zbiór

Zbiór ziemniaków charakteryzuje się zrównoważonym kształtem zbieranych bulw, o pięknych kształtach. Atrakcyjność Borwiny  wymaga, aby bulwy ziemniaka były zbierana w pełnej dojrzałości technicznej, aby skórka nie odchodziła podczas zbioru. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, jest to odmiana nadająca się do mycia i pakowania.


Alegria NN
Typ kulinarny lekko zwięzły

1. Przeznaczenie
Alegria jest bardzo plenną odmianą jadalną, która w grupie odmian średnio wczesnych cechuje się stosunkowo wczesnym dojrzewaniem. Ze względu na kształt bulw Alegria jest polecana do pakowania, a dzięki niewielkiej skłonności do gnicia bulw i kiełkowania, stanowi doskonałą odmianę do przechowywania. Można ją wykorzystywać także do wytwarzania odwodnionych produktów ziemniaczanych.

2. Wartość spożywcza

Typ lekko zwięzły B, cechujący się: niewielką podatnością na przebarwianie podczas gotowania, dobrym smakiem. Zawartością skrobi ok. 14%.

3. Właściwości bulw
Kształt bulw:   owalny                                                              Głębokość oczek:  oczka płytkie 
Skórka:   gładka do siatkowanej                                                Kolor miąższu:   jasnożółty do żółtego
Plenność:   wysoka do bardzo wysokiej                                     Wielkość bulw:   średnia do dużej
Zawiązywanie bulw:  średnie                                                     Sort:    wyrównany

Bardzo niewielka podatność na czarną plamistość, niewielka do średniej skłonność do przebarwiania się po obraniu.

4. Odporność na:
Raka ziemniaka:                      Brak                                         Mątwika ziemniaczanego:  Ro1, Ro4
Zgorzel podstawy łodygi:  wysoka                                             Rizoktonię:    wysoka
Wirus Y:    bardzo wysoka                                                       Liściozwój:    wysoka
Rdzawą plamistość:   wysoka                                                   Zarazę ziemniaka:   średnia
Parch:     wysoka                                                                     Gnicie bulw:    wysoka

5. Cechy wegetacyjne
Równomierne wschody, szybkie tempo rozwoju w początkowym okresie, krzak wysoki,  o wyważonym stosunku masy liści do łodygi, na wpół wyprostowany, kwiaty białe, ilość kwiatów średnia.
6. Zdolność przechowalnicza
Bardzo dobra zdolność przechowalnicza, średni okres spoczynku bulw.


Zalecenia dotyczące upraw na cele konsumpcyjne
Alegria NN


1. Dobór areału i deszczowanie

Alegria jest wysokoplenną odmianą jadalną, która również przy różnych warunkach glebowych i pogodowych zapewnia stabilny plon i jakość. Nawet przy zmiennym zaopatrzeniu w wodę skłonność do pustości miąższu i pękania podczas wzrostu jest bardzo niska. Dodatkowe deszczowanie przyczynia się do lepszego wykorzystania wysokiego potencjału plonowania także na glebach lżejszych i w regionach o wyraźnych okresach suszy na przełomie wiosny/lata.

2. Sadzenie
Należy starać się sadzić Alegrię w stanie gotowości do kiełkowania, w glebę wystarczająco nagrzaną (ok. 100C), nie nazbyt wilgotną. Zaleca się zaprawienie sadzeniaków przeciwko rizoktoniozie. Przy międzyrzędziach o szerokości 75 cm odstęp między sadzeniakami powinien wynosić ok. 30-32 cm (ok. 43 000 roślin/ha). W przypadku produkcji ziemniaka przeznaczonego do pakowania, odstęp między sadzeniakami może być zmniejszony do 28-30 cm, w celu zwiększenia udziału frakcji nadającej się do pakowania. Zwarte gniazdo bulw pozwala na normalną głębokość sadzenia bulw, w przypadku formowania redlin należy jednak uwzględnić bardzo wysoką plenność odmiany. Na glebach lekkich i stanowiskach deszczowanych należy wybrać maksymalny przekrój redlin.

3. Nawożenie
Dawkę nawozu należy obliczać na podstawie wyników badania gleby i dostosować ją do warunków lokalnych. Oczekując bardzo wysokich plonów na gruncie o średnim poziomie zaopatrzenia (C) należy stosować się do następujących zaleceń:
N (łącznie z Nmin.) 160 - 200 kg/ha min.                K2O 220 - 250 kg/ha
P2O5 80 - 100 kg/ha                         MgO 50 - 70 kg/ha

4. Ochrona roślin
Nasze obserwacje nie wykazały szczególnej wrażliwości na herbicydy, jeżeli są one stosowane w odpowiednim czasie i z przestrzeganiem zalecanego dawkowania.
Konieczna jest profilaktyka i regularne zwalczanie zarazy ziemniaczanej.

5. Zbiór i przechowywanie
Zebraną Alegrię cechuje równomierny sort bulw średniej wielkości do dużych. Mimo że odmiana wykazuje jedynie nieznaczną skłonność na czarną plamistość i jest względnie niewrażliwa na uszkodzenia, należy zapewnić optymalne warunki zbioru i obróbki wstępnej. Wówczas nawet po długim okresie przechowywania można oferować towar znakomitej jakości. Przyczynia się do tego także dość długi okres spoczynku bulw tej odmiany.
Soraya NN

1. Przeznaczenie

Soraya jest wysoko plenną odmianą jadalną, średnio wcześnie dojrzewającą. Ze względu na żółty miąższ i wysoką odporność na przebarwienia Soraya polecana jest jako ziemniak o wysokiej jakości, świetnie nadający się do zastosowania w gastronomii, a także do wyrobu żywności typu „wygodna” i w przemyśle przetwórczym.

2. Wartość spożywcza

Odmiana lekko zwięzła podczas gotowania (Typ A/B), o niezwykle małej skłonności do przebarwiania się po obraniu i bardzo małej skłonności do przebarwiania po gotowaniu. Atrakcyjny ziemniak jadalny, o żółtym miąższu i stabilnym kształcie bulw okrągło-owalnych do owalnych, gładkiej skórce i płytkich oczkach powoduję, że odmiana ta doskonale nadaje się do mycia i pakowania oraz obierania. Zawartość skrobi około 11%.

3. Właściwości bulw

Kształt bulw:   okrągło-owalny do owalnego                                Głębokość oczek:  oczka płytkie
Wielkość bulw:   średnia                                                          Skórka:   gładka
Zawiązywanie bulw:  średnie do wysokiego                                Kolor miąższu:   żółty
Plenność:   bardzo wysoka                                                       Sort:    wyrównany

4. Odporność na:

Rak ziemniaka:                     Brak                                            Mątwika:                      Ro1 , Ro4
Rhizoktonia:  bardzo wysoka
                                                    Gnicie bulw:   bardzo wysoka
Czarna nóżka:                      bardzo wysoka                             Zarazę ziemniaka:  średnia
Rdzawą plamistość:           bardzo wysoka                                Wirus Y:   bardzo wysoka
Parch:             bardzo wysoka                                                  Liściozwój:   średnio wysoka

5. Cechy wegetacyjne:

W początkowym okresie szybkie tempo rozwoju, pokrój na wpół wyprostowany do szerokiego, krzak średniej wysokości do wysokiego, kwiaty białe, bardzo nieliczne. Niskie wymagania azotowe, maksymalnie: Nmin - 80 kg/ha.

6. Zdolność przechowalnicza:

Bardzo dobra zdolność przechowalnicza, okres spoczynku bulw średni do długiego.