[<<< wstecz]
Alegria NN
Typ kulinarny lekko zwięzły

1. Przeznaczenie

Alegria jest bardzo plenną odmianą jadalną, która w grupie odmian średnio wczesnych cechuje się stosunkowo wczesnym dojrzewaniem. Ze względu na kształt bulw Alegria jest polecana do pakowania. Niewielka skłonności bulw do gnicia i kiełkowania, predysponuje ją do przechowywania. Można ją wykorzystywać także do wytwarzania frytek i odwodnionych produktów ziemniaczanych.

2. Wartość spożywcza

Odmiana cechuje się niewielką podatnością na przebarwianie podczas gotowania oraz dobrym smakiem. Nadaje się do produkcji frytek. Zawartość skrobi ok. 14% (typ B)

3. Właściwości bulw

Kształt:                             owalny                                            Oczka:                 płytkie
Skórka:                             lekko-siatkowana                             Miąższu:              jasnożółty - żółty
Plenność:                          bardzo wysokiej                              Wielkość:             średnia do dużej
Ilość:                                średnie                                            Sort:                    wyrównany

Bardzo niewielka podatność na czarną plamistość, niewielka do średniej skłonność do przebarwiania się po obraniu.

4. Odporność na:

Raka ziemniaka:                Brak                                               Mątwika ziemniaczanego: Ro1, Ro4
Czarna nóżka:                   wysoka                                           Rhizoktonia:                     wysoka
Wirus Y:                           bardzo wysoka                                Liściozwój:                        wysoka
Rdzawą plamistość:           wysoka                                           Gnicie bulw:                     wysoka
Zarazę ziemniaka:             średnia                                            Parch:                              wysoka

5. Cechy wegetacyjne

Równomierne wschody, szybkie tempo rozwoju w początkowym okresie, krzak wysoki,  o wyważonym stosunku masy liści do łodygi, na wpół wyprostowany, kwiaty białe, ilość kwiatów średnia.

6. Zdolność przechowalnicza

Bardzo dobra zdolność przechowalnicza, średni okres spoczynku bulw.


Zalecenia dotyczące upraw na cele konsumpcyjne

1. Dobór areału i deszczowanie

Alegria jest wysokoplenną odmianą jadalną, która również przy różnych warunkach glebowych i pogodowych zapewnia stabilny plon i jakość. Nawet przy zmiennym zaopatrzeniu w wodę skłonność do pustości miąższu i pękania podczas wzrostu jest bardzo niska. Dodatkowe deszczowanie przyczynia się do lepszego wykorzystania wysokiego potencjału plonowania także na glebach lżejszych i w regionach o wyraźnych okresach suszy na przełomie wiosny/lata.

2. Sadzenie

Bulwy należy starać się sadzić w stanie gotowości do kiełkowania, w glebę wystarczająco nagrzaną (ok. 10C), lekko wilgotną, a nie mokrą. Zaleca się zaprawianie sadzeniaków przeciwko Rhizoktonii. Przy międzyrzędziach o szerokości 75 cm odstęp między sadzeniakami powinien wynosić ok. 30-32 cm (ok. 43 000 roślin/ha). W przypadku produkcji ziemniaka przeznaczonego do pakowania, odstęp między sadzeniakami może być zmniejszony do 28-30 cm, w celu zwiększenia udziału frakcji nadającej się do pakowania. Zwarte gniazdo bulw pozwala na normalną głębokość sadzenia bulw, w przypadku formowania redlin należy jednak uwzględnić bardzo wysoką plenność odmiany. Na glebach lekkich      i stanowiskach deszczowanych należy wybrać maksymalny przekrój redlin.

3. Nawożenie

Dawkę nawozu należy obliczać na podstawie wyników badania gleby i dostosować ją do warunków lokalnych. Oczekując bardzo wysokich plonów na gruncie o średnim poziomie zaopatrzenia (C) należy stosować się do następujących zaleceń:

N (łącznie z Nmin.)            160 - 200 kg/ha min.               
K2O                                  220 - 250 kg/ha
P2O5                                80 - 100 kg/ha                        
MgO                                 50 - 70 kg/ha

4. Ochrona roślin

Nasze obserwacje nie wykazały szczególnej wrażliwości na herbicydy, jeżeli są one stosowane           w odpowiednim czasie i z przestrzeganiem zalecanego dawkowania. Konieczna jest profilaktyka          i regularne zwalczanie zarazy ziemniaczanej.

5. Zbiór i przechowywanie

Zebraną Alegrię cechuje wyrównany sort bulw średniej wielkości do dużych. Mimo że odmiana wykazuje jedynie nieznaczną skłonność na czarną plamistość i jest względnie niewrażliwa na uszkodzenia, należy zapewnić optymalne warunki zbioru i obróbki wstępnej. Wówczas nawet po długim okresie przechowywania można oferować towar znakomitej jakości. Przyczynia się do tego także dość długi okres spoczynku bulw tej odmiany.
WYSIWYG Web Builder