Borwina NN
[<<< wstecz]
1. Zastosowanie

Borwina jest odmianą jadalną, o wysokim plon bulw i gładkiej skórce, z grupy o bardzo wczesnej dojrzałości. Jest jedną z  najwcześniejszych odmian i ma najładniejsze bulwy z całej gamy, które charakteryzują się wysoką jakością i odpornością. Ze względu na ich bardzo wczesną dojrzałość technologiczną, mogą być wcześnie dostarczane ziemniaki jadalne o wysokiej jakości.

2. Wartość kulinarna

Przede wszystkim przeznaczona do gotowania (typu B), bardzo niska skłonność ugotowanych bulw do przebarwienia, dobry smak, zawartość skrobi ok. 12%

3. Charakterystyka bulw

Kształt:           owalne                                                              Głębokość oczek:          płytkie
Plon:               wysoki                                                              Ilość:                            średnia
Wielkość:        średnie do dużych                                             Miąższ:                         żółty
Skórka:           gładka                                                              Sort:                              wyrównany

Niska skłonność do czarnej plamistości, niska do umiarkowanej skłonność do ciemnienia bulw.

4. Odporność na:


Nicienie:         RO1 RO4                                                          Raka:                            brak
Y-Virus:          wysoka                                                             Mokra zgnilizna:             wysoka
Liściozwój:      b. wysoka                                                         Czarna nóżka:                wysoka
Zaraza:           średnia                                                              Rhizoctonia:                  wysoka
Parch:            wysoka                                                              Rdzawa plamistość:       wysoka

5. Charakterystyka odmiany

Równy i szybki wzrost, bardzo szybki przyrost łodyg i liści, krzak wysoki, łodyga mocno ulistniona, kwiat jasnoczerwony, ilość kwiatowa średnia.

6. Przechowywanie

Bardzo dobrze się przechowuje, średnio długi spoczynek kiełka.

Zalecenia uprawowe do celów konsumpcyjnych


1. Wybór pola i nawadnianie:

Borwina nie ma szczególnych wymagań glebowych. Dla osiągnięcia wysokiego plonu, ziemia powinna być dobrej kulturze i mieć wystarczającą zasobność w wodę. Nawadnianie powinno następować w okresach suchych. Borwina ma stosunkowo wysoką odporność na parcha. Dobrze nadaje się do uprawy pod włókniną.

2. Sadzenie

Sadzeniaka można kiełkować co przyspiesza wschody i zabezpiecza bulwę przed porażeniem Rhizoctonią. Sadzić najlepiej w lekką, niezbyt wilgotną i ogrzaną ziemię. Borwina ma bulwy średniej wielkości, tak że odstęp między roślinami powinien być od 30 cm w 75 cm redlinach co daje ok. 44.000 roślin/ha, na normalnej głębokości sadzenia.

3. Nawożenie

Przy ustalaniu dawek nawozów, wyniki analizy gleby powinny służyć jako podstawa i będą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
Przy oczekiwaniu wysokiego plonu i średnim stopniu zaopatrzenia gleby (C) są zalecane następujące ilości:

P2O5                               80 - 100 kg/ha
K2O (siarczan)                 180 - 220 kg/ha
MgO                                50 - 70 kg/ha
N                                     150 - 170 kg/ha

4. Ochrona

Nie wykazuje żadnej szczególnej wrażliwości na dostępne w handlu herbicydy, używane zgodnie z przeznaczeniem. Wymagane jest stosowanie zapobiegawczo i regularnie zabiegów przeciwko Zarazie.

5. Zbiór

Zbiór ziemniaków charakteryzuje się zrównoważonym kształtem zbieranych bulw, o pięknych kształtach. Atrakcyjność Borwiny  wymaga, aby bulwy ziemniaka były zbierana w pełnej dojrzałości technicznej, aby skórka nie odchodziła podczas zbioru. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, jest to odmiana nadająca się do mycia i pakowania.


WYSIWYG Web Builder